Påmelding til årsmøtet

Årsmøtet 2021 skjer i Tønsberg 1. oktober med start kl 1830. Det planlegges også digitalt med Teams.

Alle som vil være med – fysisk såvel som digitalt, må benytte påmeldingsskjemaet. Svar senest 18. september. Bruk lenken under.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-nf0RLos7vI2DK-FSst6e4zxgXbF9pG-12hl8HEPm_xpiUg/viewform?usp=sf_link

En lenke med møteinnkalling kommer noen dager før møtet. Det er derfor viktig at vi har korrekte epostadresser!

Klubbkontaktene har fått dagsorden tilsendt via epost.

Se også https://www.whiskyforbundet.no/innholdsrik-tonsberg-helg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *