NWFs styre

Styret i Norsk whiskyforbund består av:

  • Bjørn Rasen – leder (Stavanger maltwhiskyforening)
  • Eivind Mikkelsen – nestleder (Jærens Ærverdige Forening for Uisge Beathas fremme)
  • Laura Piitulainen – kasserer (The Ladies’ Share)
  • Frode Spetland – sekretær (Mandal Amt Sterkdrikkerlag)
  • Rolf Børge Rettedal – styremedlem (Jæren kommunale whiskyklubb)
  • Kenneth Næss – styremedlem (Tunsberg whiskylaug)
  • Katharina Aardal – styremedlem (The Ladies´Share)
  • Inge Tapio – styremedlem (Oseberg Whiskylaug)

Federation of Norwegian Whisky Societies