Om NWF

Norsk whiskyforbund (NWF) er en ideell organisasjon som skal finne posisjonen som det naturlige kontaktpunktet mellom lokale klubber, leverandører, produsenter og andre whiskyambassadører.

NW skal årlig arrangere minst ett faglig seminar i forbindelse med årsmøtet.

Forbundet skal være inkluderende overfor klubber som har ulikt ambisjonsnivå. NWF skal videre være vidåpen for humor og gøy.

Federation of Norwegian Whisky Societies