Nytt styremedlem trer inn

Årsmøtet i Tønsberg 1. oktober inneholdt få overraskelser. Det ble gitt status for aktiviteten, økonomi og tapningene. Frode Spetland fra Mandal Amt Sterkdrikkerlag ble valgt inn som nytt styremedlem for de to neste årene.

Spetland erstatter Morten Pettersen fra Oslo Whisky Detachment. Han ble takket av etter fire år med flott innsats. Det ble tatt en flott skål for Morten på årsmøtet.

Katharina Aardahl fra The Ladie´s Share og Eivind Mikkelsen fra Jærens Ærverdige Forening for Usige Beathas Fremme ble gjenvalgt for to år.

Styrets nye sammensetning

En årsmøteprotokoll blir sendt til klubbkontaktene i løpet kort tid. Årsrapport, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling ble delt før årsmøtet til deltakerne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *