Nytt styre valgt

På årsmøtet via Teams den 16. oktober ble tre nye styremedlemmer valgt inn, samt at to fikk gjenvalg. Det ble også gjort kjent at styret har skaffet en ny, eksklusiv tapning til medlemmene.

Mangeårig styremedlem, Kenneth Næss (Tunsberg Whiskylaug), Jørn-Inge Jakobsen (Ydre Flækerøe Malt Whisky Laug), som var med og stiftet Forbundet i 2014, samt Marianne Henriksen ( The Craigallachie Whisky Lasses) takket av. Takk for innsatsen!

Nye koster i styret er Geir Andreassen (Tunsberg Whiskylaug), Rolf Børge Rettedal (Jæren kommunale whiskyklubb) og Inge Tapio (Oseberg whiskylaug).

Kasserer Laura Piitulainen (The Ladie’s share) og leder Bjørn Rasen (Stavanger maltwhiskyforening) ble gjenvalgt for to nye år.

Regnskap, budsjett og årsmelding sendes ut til klubbens kontaktpersoner en av de nærmeste dagene.

Ellers ble en ekstra tapning annonsert. Styret har kjøpt et lite fat (32 liter) fra Aurora destilleriet i Lyngen, Troms. Detaljer om dette og bestilling kommer i nær framtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *