Nye koster i styret

Årsmøtet valgte lørdag 7. november nye medlemmer til styret. Umiddelbart etter årsmøtet trådte styret sammen til et uformelt møte på Scotsman i Oslo. Det kom mange gode innspill på årsmøtet og styret jobber allerede med flere av ideene som ble fremmet.

Styret_2015

Det nye styret. (F.v.) Dag E. Gulliksen(ny), Jørn-Inge Jakobsen, Bjørn Rasen, Frode Stokkeland, Gunnar Rustan, Laura Piitulainen (ny) og Kenneth Næss (ny). (En nyvalgt Eivind Mikkelsen var hjemme på Jæren)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *