Medlemsfordeler

NW skal skape merverdi for sine medlemmer ved å:

  • Skape erfarings- og informasjonsutveksling mellom norske whiskyklubber med det formål å utvikle deres virksomhet
  • Arrangere årsmøte med blant annet whiskysmaking
  • Gi klubbmedlemmer anledning til å delta på arrangementer hos andre medlemsklubber
  • Tilby medlemsklubbene ulike typer opplæringstilbud, råd og tips ved whiskykulturelle reiser
  • Fungere som nav for innhenting av whiskyambassadører / foredragsholdere som medlemsklubber kan nyttiggjør seg
  • Fungere som inkubator for nye whiskyklubber, tilby støtte og råd vedrørende oppstart
  • Tilby innkjøp av whiskyfat for eksklusiv tapping for NWFs medlemmer

Federation of Norwegian Whisky Societies