Kort oppsummering før dagens møte

Hei alle sammen, en kort status nå i timene rett før stiftelses møtet i Norsk whiskyforbund.

Vi har oversikt over 30 klubber geografisk spredd fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Av disse er vi nå i dialog med 27 klubber. Alle med unntak av én klubb er konstruktivt positive til stiftelsen av forbundet (se liste her).

16 klubber trer inn i forbundet fra og med stiftelsen i morgen lørdag den 5. april, og av disse 16 er 10 klubber tilstede i dag og i morgen. De øvrige 6 har gitt styret fullmakt til å gjøre deres klubb til en av de 16 opprinnelige stifterne av Norsk whiskyforbund.

Vi er fryktelig stolte av dette, og ser med stor forventning frem til økt samhandling klubber og forbund i mellom, og til at alle klubber i landet kan ta del i dette gode selskap.

Til dere som kommer i kveld – vel møtt! Til dere andre ønsker jeg dere, på vegne av styret, vel møtt ved neste års Norsk whiskyforbunds kongress.

Sláinte!
– Øyvind Rygh
Leder av interimstyret i Norsk whiskyforbund

One thought on “Kort oppsummering før dagens møte”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *