Endringer i styret

Leder for Norsk whiskyforbund, Øyvind Rygh (Tunsberg whiskylaug), har trådt ut av styret. Nestleder Bjørn Rasen (Stavanger maltwhiskyforening)  fungerer som leder fram til nytt valg.

Det planlegges årsmøte på kongressen til høsten, trolig i oktober. Detaljer følger så snart styret har fått brikkene på plass. Varamedlem Harald Larsen (Farris Malt) trer inn som nytt styremedlem, også det frem til nytt valg.

Hilsen

Styret i Norsk whiskyforbund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *