Bivrost ute av fatet

Det lille fatet vi kjøpte hos Aurora i 2020 er nå tappet og fordelt til de klubbene som meldte sin interesse.

Fatet det er snakk om er at 32 liters virgin europeisk eik fra Juan Pino i Spania. Dette fatet ble fylt med Auroras sprit 25. september i 2018.

Det skulle opprinnelig tappes i 2021, men dette ble utsatt etter faglige råd fra nord, og ble først tappet i vår.

Det kom kun 46 flasker a 50 centiliter fra fatet, englene er grådige i nord. Så her snakker vi om en virkelig eksklusiv tapning .

Styret besluttet at et lite antall skal kjøpes av NWF og forbeholdes årsmøte(r)/regions-samlinger. Med det så får flere muligheten til å smake.

Vårt fat hos Myken, litt lenger vest og sør, skal også tappes snart. De som har bestilt flasker kan hente disse ut av Vinmonopolet i høst.

Årets tapning i vårt jubileumsår er planlagt å være en Ardnamurchan, fra destilleriet som også fyller ti år i år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *