Arbeidet er i gang!

Den 12. oktober hadde vi et første arbeidsmøte hvor hele ti klubber var representert. Åtte av klubbene signerte et intensjonsdokument hvor vi ble enige om å jobbe frem mot en formell stiftelse av Norsk whiskyforbund våren 2014.

Vi ønsker å gi alle klubber en anledning til å behandle eventuelt medlemskap på sine respektive årsmøter. Samtidig trenger vi noe mer tid på å jobbe med vedtekter, formål og tjenester som whiskyforbudet skal tilby sine medlemmer. Her er vi avhengige av innspill fra alle gode krefter.

Videre ønsker vi selvsagt å dra med oss flest mulig klubber i en tidlig fase. Ta kontakt med oss om du vil at din klubb også skal være med i dette arbeidet.

Slàinte!
Interimstyret i Norsk whiskyforbund
(som forhåpentligvis snart formelt stiftes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *