Vi har fått tak i et eksklusivt Aurora-fat

Styret har fått tak i et lite fat fra verdens nordligste destilleri, Aurora Spirit Distillery. Fatet skal trolig tappes i 2021 og vi forventer overbooking på de relativt få flaskene.

Fatet det er snakk om er at 32 liters virgin europeisk eik fra Juan Pino i Spania. Dette fatet ble fylt med Auroras sprit 25. september i 2018.

Gründer Tor Petter Christensen sier at “på så små fat (og spesielt virgin oak) anbefaler vi å ta ut innhold allerede etter tre år. ”

Det blir naturligvis tatt samples og disse blir smakt før endelig beslutning om tapping. Aurora tapper ferdig whisky på 50 centiliters flasker. Når det gjelder uttak, antall flasker, så vet vi ikke det før tapping. Men det blir ikke nok til alle som vil ha.

Styret har besluttet at et lite antall skal kjøpes av Forbundet og forbeholdes årsmøte(r). Med det så får alle muligheten til å smake.

Resten skal det finnes en mest mulig rettferdig fordelingsnøkkel for. Det gjør styret når det har oversikt over interessen. Som vanlig melder klubbene inn interesse via klubbkontaktene sine. Prisen er ikke fastsatt, men forvent pris på 800 kroner pluss/minus.

Nytt styre valgt

På årsmøtet via Teams den 16. oktober ble tre nye styremedlemmer valgt inn, samt at to fikk gjenvalg. Det ble også gjort kjent at styret har skaffet en ny, eksklusiv tapning til medlemmene.

Mangeårig styremedlem, Kenneth Næss (Tunsberg Whiskylaug), Jørn-Inge Jakobsen (Ydre Flækerøe Malt Whisky Laug), som var med og stiftet Forbundet i 2014, samt Marianne Henriksen ( The Craigallachie Whisky Lasses) takket av. Takk for innsatsen!

Nye koster i styret er Geir Andreassen (Tunsberg Whiskylaug), Rolf Børge Rettedal (Jæren kommunale whiskyklubb) og Inge Tapio (Oseberg whiskylaug).

Kasserer Laura Piitulainen (The Ladie’s share) og leder Bjørn Rasen (Stavanger maltwhiskyforening) ble gjenvalgt for to nye år.

Regnskap, budsjett og årsmelding sendes ut til klubbens kontaktpersoner en av de nærmeste dagene.

Ellers ble en ekstra tapning annonsert. Styret har kjøpt et lite fat (32 liter) fra Aurora destilleriet i Lyngen, Troms. Detaljer om dette og bestilling kommer i nær framtid.