Tilbyr mer av Myken-fatet

Vi har fått muligheten til å øke andelen av “vårt” fat på Myken. I 2017 booket medlemmene cirka 170 flasker som skal tappes til vårt 10-årsjubileum i 2024. Nå kan vi tilby ytterligere 50 flasker.

Styrets leder besøkte og smakte den da tre år og åtte måneder gamle whiskyen sommeren 2019. Den er god, og blir trolig meget god når den er ferdig modnet.

Kom med ønsker om hvor mye din klubb ønsker –hvor
mange flasker (whiskyen tappes på 1⁄2-liters flasker).
Vi bør ha svar senest innen 17. februar.

Whiskyen blir ni år når den tappes i 2024 –
og dette gir, ifølge Myken, en fullmoden whisky. Den ligger på et 200 liters fat.
Myken skriver følgende om fatet:
Tønnetype: ex-Bourbon (Sannsynligvis fra Heaven Hill)
Sprit-type: Myken urøkt sprit, fylt på 63,5% ABV (Vannet ned fra ca.
70 prosent ABV)

Roar Larsen på destilleriet, antar – uten å kunne garantere det – at styrken i 2024 blir
på minst 55% ABV.

Klubbkontaktene en epost og melder eventuell interesse tilbake. Initiell kostnad blir cirka 480 kroner. Dette må betales ved bestilling. Prisen har økt 10 prosent siden 2017.

I tillegg til de initielle kostnadene kommer
alkoholavgift, Vinmonopolets avanse, samt merverdiavgift når de
tappede flaskene kjøpes ut. Vi kan i utgangspunktet ikke si noe
sikkert om hvor mye dette blir, da alkoholavgiften og
merverdiavgiften, samt Polets avansesatser kan/vil endres uten at vi
kan påvirke dette. Dersom vi antar nåværende avgiftsnivå som et
eksempel, vil påslaget ved uttak av alle flaskene (gitt normal
“angels share” og f.eks. 58% fatstyrke) ligge et sted i området kr
800 per flaske.

Meld interesse til post@whiskyforbundet.no