Samling for Vestfold klubbene

Fredag 5. mai samlet vi 5 av Vestfold klubbene til et felles arrangement. Hver klubb presenterte seg selv og en whisky. De tre klubbene som ikke hadde anledning til å stille denne dagen ble presentert litt de også.

Etter presentasjonsrunden holdt Øyvind Andreassen sitt foredrag om stipendturen fra Adelphi / Daracha til Ardnamurchan før vi avsluttet med middag.

Veldig hyggelig å bli enda bedre kjent med klubbene rundt. Det gir grobunn for muligheter til felles prosjekter i fremtiden.

Det er i øyeblikket initiativ til samling av klubber i vest (på Nærbø) og i Oslo kommende september.