Norske whiskyentusiaster samlet

Den gylne drikk har fått sitt norske forbund. 16 klubber samlet og stiftet Norsk whiskyforbund i Larvik i Vestfold nylig. Forbundet er i dialog med ytterligere 14 klubber som vurder å bli med.

Forbundet skal være en samlingspunkt, en døråpner og en inspirator for de mange små og store whiskyklubber i hele Norge. Forbundets nyvalgte leder, Øyvind Rygh fra Nøtterøy, sier at det nasjonale forbundet skal være åpen for alle som har et positivt forhold til whisky i alle dens fasetter: «Mange whiskyklubber har strenge kriterier og er smale i sitt syn på whisky. Innen forbundet er vi åpne for alle typer whisky og whiskykulturer fra ulike land, ikke bare single malts fra Skottland. Hos oss er alle klubber velkommen, medlemmene er unge, eldre, connesiours og uerfarne.»

100
Jørn-Inge Jakobsen, Bjørn Rasen, Øyvind Rygh, Thomas Øhrbom, Arild B. Myhre.

Norsk whiskyforbund inngår et samarbeid med den skotske produsenten Adelphi. Samarbeidet innebærer smaksforedrag for medlemmene, egne tapninger for forbundet, stipend for studietur hos Aldelphis nye destilleri på vestkysten av Skottland, samt koordinere turneer for å bringe skotske whiskyambassadører ut til de mange norske klubbene. Norsk whiskyforbund vil holde sin første års kongress til høsten, trolig i tilknytning til en whiskyfestival.

«Vi ønsker initiativet velkommen. Dette bidrar til å gjøre whiskykulturen mer kjent,» sier Nils Johannesen fra Daracha, Adelphis norske avdeling.
Klubbene som har gått inn i forbundet teller fra 4 til 50 medlemmer. Flere av disse får nå et felles forum å diskutere reiser til destillerier, ulike tapninger og hva som kan gjøre deres klubb bedre.

«Vi vil gi tilbud som øker klubbenes og medlemmenes kunnskap om whiskykulturen og bidra til økt kontakt mellom de mange, fargerike klubbene. De to dagene i Larvik tilsier at vi fyller et behov,» sier Rygh.

Kontaktperson:
Bjørn Rasen, telefon 992 90 550

Styret i Norsk whiskyforbund. F.v. Jørn-Inge Jakobsen (Kristiansand), Bjørn Rasen (Stavanger), Øyvind Rygh (Nøtterøy), Thomas Øhrbom (Sandefjord) og Arild Myhre (Stokke).

Kort oppsummering før dagens møte

Hei alle sammen, en kort status nå i timene rett før stiftelses møtet i Norsk whiskyforbund.

Vi har oversikt over 30 klubber geografisk spredd fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Av disse er vi nå i dialog med 27 klubber. Alle med unntak av én klubb er konstruktivt positive til stiftelsen av forbundet (se liste her).

16 klubber trer inn i forbundet fra og med stiftelsen i morgen lørdag den 5. april, og av disse 16 er 10 klubber tilstede i dag og i morgen. De øvrige 6 har gitt styret fullmakt til å gjøre deres klubb til en av de 16 opprinnelige stifterne av Norsk whiskyforbund.

Vi er fryktelig stolte av dette, og ser med stor forventning frem til økt samhandling klubber og forbund i mellom, og til at alle klubber i landet kan ta del i dette gode selskap.

Til dere som kommer i kveld – vel møtt! Til dere andre ønsker jeg dere, på vegne av styret, vel møtt ved neste års Norsk whiskyforbunds kongress.

Sláinte!
– Øyvind Rygh
Leder av interimstyret i Norsk whiskyforbund