Monthly Archives: May 2014

Oppdatering fra styret

Styrets prioriteringer

Norsk whiskyforbund hadde styremøte 19. mai. Foruten endringer i styret behandlet det videre prioriteringer. Disse er basert på innspill fra medlemmene på stiftelsesmøtet i Larvik i april.

Arbeidet med en årskongress/årsmøte er i gang. Vi ønsker å knytte dette opp mot en whiskyfestival. Hvilken er ikke avgjort, men styret har følere ute. Jørn-Inge og Bjørn jobber med dette.

Thomas har satt opp en lukket gruppe på Facebook hvor medlemmer fra forbundsklubbene kan bli med. Det kan bli aktuelt med et lukket forum på nettstedet vårt, men vi vil høste erfaringer med Facebook-forum først.

Medlemmene ønsker eksklusiv tapning med egen etikett fra et eget fat. Styret har startet prosessen med å finne et særdeles godt fat sammen med samarbeidspartner Adelphi. Thomas leder arbeidet. Detaljer kommer så snart dette er klart.

Vi vurderer også innkjøp av egne glass med logo, fortrinnsvis Glencairn-glass.

Andre innspill fra stiftelsesmøtet er ikke glemt , og flere av disse kan plutselig bli iverksatt.

DSC05271

Spennende samarbeidspartner

Adelphi, den uavhengige tapperen, og deres norske partner Daracha, blir samarbeidspartner med Norsk whiskyforbund. Vi har fått muntlig tilsagn om de aktivitetene vi har fremmet. Formaliseringen skjer trolig til høsten. Rent praktisk er samarbeidet allerede i gang.

Det første eksklusive tilbudet er allerede kommet. Informasjon går ut til klubbenes kontaktperson. De utålmodige kan allerede nå sjekke dette på Facebook.

Neste styremøte

Neste formelle styremøte avholdes 17. juni. Kom gjerne med innspill.

Sláinte!
– Styret i Norsk whiskyforbund

Endringer i styret

Leder for Norsk whiskyforbund, Øyvind Rygh (Tunsberg whiskylaug), har trådt ut av styret. Nestleder Bjørn Rasen (Stavanger maltwhiskyforening)  fungerer som leder fram til nytt valg.

Det planlegges årsmøte på kongressen til høsten, trolig i oktober. Detaljer følger så snart styret har fått brikkene på plass. Varamedlem Harald Larsen (Farris Malt) trer inn som nytt styremedlem, også det frem til nytt valg.

Hilsen

Styret i Norsk whiskyforbund